Buurthuis Spoolde

 

De website van het Buurthuis Eben Haëzer (buurthuis Spoolde) wordt momenteel vernieuwd.
Eind 2016/begin 2017 gaat de nieuwe website online.

 

 

 

Gegevens buurthuis:
Buurthuis Eben Haëzer
Nilantsweg 109
8041 AR Zwolle
038 - 4218295

 

Beheerders (o.a. voor vragen over gebruik buurthuis):
Alex Schilder en Flip van Gerner
Email: beheerderbuurthuis@spoolde.nl

 

Gegevens secretariaat:
Meenteweg 32
8041 AV Zwolle
06-53427890
Email: buurthuisbestuur@spoolde.nl